בדיקה אקטוארית

  בדיקה אקטוארית מיועדת ללקוחות שברשותם קרן פנסיה וותיקה שבהסדר (מבטחים הוותיקה, קג"מ, מקפת ועוד). בקרנות אלה, בהן הפנסיה נגזרת כאחוז משכר קובע, ישנה מגבלה בתקנון, הקובעת כי לא ניתן לצבור מעבר לפנסיה בשיעור של 70% מהשכר הקובע (כלומר,...

Continue reading →