מאת: איציק בן ארויה, יועץ פנסיוני

נובמבר 2012


לאחרונה אנו עדים להתייחסות "כל העולם ואשתו" לנושא דמי הניהול בקופות הגמל.

גורמים שונים בענף ומחוצה לו, קובעים שיעורי דמי ניהול כאלו ואחרים, בלא שהם מבחינים בין סוגי קופות הגמל, בין כשמדובר בקרן פנסיה, בקופת ביטוח, או בקופ"ג פיננסית בבית השקעות.

אקדים ואומר כי ההתייחסויות האמורות, וההצהרות של "יודעי דבר" כי ניתן להוריד את שיעור דמי הניהול בקופות הגמל, הן פופוליסטיות בעיקרן, כיוון שקיים הבדל מהותי בסוגי ובשיעורי דמי הניהול בין הקופות השונות. להלן אעשה סדר בדברים:

 1. דמי הניהול בפוליסות ביטוח מנהלים או תגמולים לעצמאים (להלן קופת ביטוח), שנפתחו לפני שנת 2004, הינם בשיעור 0.6% לשנה מהצבירה, ובנוסף 15% על הרווח השנתי הריאלי. בפוליסות אלו, אין דמי ניהול מההפקדה!
  דמי ניהול אלו קבועים ולא ניתן לשנות אותם, אלא ע"י ביטול הפוליסה הקיימת ופתיחת פוליסה חדשה, בה קיימים מסלולי דמי ניהול שונים. האם הדבר כדאי או רצוי? לטעמי ממש לא!
 2. דמי הניהול בקרנות הפנסיה החדשות המקיפות, הינם בשיעור מירבי של 6% מההפקדה החודשים ועוד 0.5% לשנה מהצבירה. אלו דמי ניהול נמוכים יחסית, ועדיין מקובל בשוק התחרותי כיום, להעניק לקבוצות עובדים הנחה בדמי הניהול.
 3. דמי הניהול בקופות הגמל הפיננסיות הינם בשיעור מירבי של 2% לשנה, מהצבירה. בקופות אלו אין (עדיין) דמי ניהול מההפקדה השוטפת.
  גם כאן, השוק התחרותי משפיע על שיעור דמי הניהול ובעלי צבירות כספיות גבוהות וכן ארגונים גדולים, זוכים להנחות מפליגות, עד כדי הורדת דמי הניהול לשיעור 0.6% בלבד, באותם מקרים בהם הם "מאיימים" לנייד את החיסכון שלהם לקופ"ג אחרת.
 4. דמי הניהול בפוליסות ביטוחי המנהלים משנת 2004 ואילך, שונים ומגוונים, הן בין החברות והן בין סוגי הפוליסות. שיעורי דמי הניהול מההפקדה נעים בין 13% ויורדים בתוך 13 שנה, לשיעור קבוע של 5%, ובנוסף 1% קבוע מהצבירה,  או מסלול 9% מההפקדה ויורדים לשיעור 3%, ובנוסף 1.25% קבוע מהצבירה,
  אולם לרוב, נעים כיום דמי הניהול בין 4% – 6% מההפקדה ובנוסף 1.25% – 1.4% לשנה, מהצבירה. ברור מאליו כי דמי הניהול מהצבירה, הם המשפיע העיקרי על החיסכון שיעמוד לרשות המבוטח בגיל הפרישה, וככל שהוא מתחיל לחסוך בגיל צעיר ושכרו גבוה יותר, הרי השפעת דמי הניהול מהצבירה גבוהה יותר.

ניתן למצוא כיום פוליסות ביטוח מנהלים עם דמי ניהול ייחודיים. לדוגמא, דמי ניהול בשיעור 8% מההפקדה החודשית, היורדים לשיעור 3% קבוע, בהתאם לוותק בפוליסה, וכן דמי ניהול מהצבירה בשיעור 1.2% היורדים לשיעור 0.7% בהתאם לוותק בפוליסה ולצבירה הכספית בה. דמי ניהול אלו קיימים בכמה חברות ביטוח, עם הבדלים לגבי שיעורי הירידה והפרמטרים הקובעים אותם.

דוגמא אחרת הם דמי ניהול קבועים בשיעור 6% מההפקדה וכן שיעור קבוע בין  0.5% – 1% מהצבירה, לשנה. אלו הם דמי ניהול נמוכים, הדומים לדמי הניהול הרגילים בקרן הפנסיה, אולם קיים בפוליסה יתרון נוסף – היא כוללת מקדם המרה לקצבה, המובטח מפני שינויים בתוחלת החיים.

מה ראינו עד כאן –

 • שככל שמדובר בפוליסות לפני 2004, אין כל יכולת השפעה על דמי הניהול.
 • שדמי הניהול בשיעור 0.7% עליהם מדברים, רלוונטיים רק לגבי קופות הגמל הפיננסיות בבתי ההשקעות.
 • שדמי הניהול בקרן הפנסיה נמוכים יחסית לביטוחי המנהלים, אולם קיימות פוליסות בחברות ביטוח מסוימות, המציעות מסלולי דמי ניהול ייחודיים, הדומים לדמי הניהול בקרן הפנסיה, ובנוסף, יש בפוליסה מקדם המרה לקצבה, המובטח משינויים בתוחלת החיים.
 • שהמבוטח והחוסך הסביר, שאינו עובד בארגון גדול המשיג לעובדים תנאים מיוחדים, לא באמת יכול להשיג דמי ניהול נמוכים.
  אגב, ברוב הארגונים המבוטחים באמצעות סוכנויות ביטוח גדולות (מנהלי הסדר),
  דמי הניהול הם, לרוב, 4% או 5% קבועים מההפקדות ובנוסף 1.25% מהצבירה.
  דמי ניהול אלו אינם הטובים ביותר הקיימים כיום, וכפי שהובהר לעיל, ככל שדמי הניהול מהצבירה גבוהים יותר ואינם יורדים עם השנים, כך נגיע לפרישה עם חיסכון קטן יותר.

ועכשיו אני מבקש להגיע לעיקר הדברים – דמי הניהול, חשובים ככל שיהיו, אינם הפרמטר היחיד אליו יש להתייחס בתכנון ההסדר הפנסיוני של היחיד ומשפחתו.

כתבתי בעבר על חשיבותם והשפעתם של המשתנים השונים בהסדר הפנסיוני, על בחירת והתאמת המוצר הפנסיוני לצרכיו של היחיד ומשפחתו, וטענתי שלכל משתנה יש חשיבות, ומשקלו תלוי בהרכב המשפחתי של היחיד, בגילו, בגילאי ילדיו ובמשתנים נוספים. גם כאן, יש לזכור שדמי הניהול משפיעים רק על גובה החיסכון לגיל הפרישה, נושא חשוב מאוד, אך לא יחיד. מה יועילו דמי הניהול הנמוכים, אם תכנון מסלול הביטוח בקרן הפנסיה, או סכומי הביטוח בביטוח המנהלים, היו לקויים ולא מספקים, ובפטירתו של המבוטח, טרם שהגיע לגיל פרישה, הוא מותיר אחריו משפחה עם בעיה כלכלית נוראית, שיכולה למוטט אותם? כך הדבר עם תכנון לקוי של סכומי הכיסוי לנכות/אובדן כושר עבודה. מה התועלת בצבירה עתידית גבוהה לגיל הפרישה, אם נכות באמצע החיים, אינה מקבלת מענה ראוי בדמות כיסוי מלא ונכון?

הופתעתי והצטערתי לראות יועצים וסוכנים פנסיונים, המציגים הנחות אותן ניתן לקבל בדמי הניהול, בלא שאף לא אחד מהם, העלה ולו ברמז, את חשיבותם של המשתנים האחרים בהסדר הפנסיוני.

אני מזמין כל אחד מכם לעצור לרגע את המרוץ המטורף אחרי שיעור דמי הניהול, והניסיונות של גורמים שונים להציג בפניהם מצג שווא או לא רלוונטי, של אפשרויות הפחתת דמי הניהול, ולבחון את ההסדר הפנסיוני שיש בידו מכל ההיבטים, לרבות מהיבט דמי הניהול, אך לא רק דרכו.

יש לזכור כי כל בעל רישיון פנסיוני, מחויב להתאים ללקוח הסדר פנסיוני הכולל כיסוי למקרה פטירה, למקרה נכות ולחיסכון לזקנה, התואמים לצרכיו האישיים, ולכן דמי הניהול הינם פרמטר אחד ולא יחיד, בתכנון האמור, ואל לנו להיגרר אחרי הפופוליזם הפושה במחוזותינו, לגבי דמי הניהול בחיסכון הפנסיוני.

SHARE IT:

Related Posts

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>