מהי בדיקת זכויות בקרן וותיקה?  

מיועד למבוטחים בקרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר (מבטחים הוותיקה, מקפת, קג"מ ועוד), המעוניינים לברר מהן הזכויות אותם צברו בקרן ומהן אפשרויות מימוש הכספים העומדות בפניהם. הדבר נוגע לרוב לנשים בגיל הפרישה (אך לא רק להן), אשר צברו זכויות פנסיה בשיעור 70%, וממשיכות וממשיכים לעבוד. נקודה זו קריטית ויש לבחון האם להמשיך או להפסיק את ההפקדות, שכן תכנון נכון יכול להעניק לעמיתה או לעמית בקרן הוותיקה אפשרויות מימוש שונות לפנסיה, אגב המשך עבודה.

  פרטים נוספים בדבר בדיקת זכויות בקרן ותיקה, צרו קשר עם אביגיל או עם דינה:

בדוא"ל: Avigail@benaroya.co.il

 

בדוא"ל: Dina@benaroya.co.il

 

SHARE IT:

Related Posts

Leave a Reply

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>